Machinekeuringen NEN 3140 en VCM

Houd uw machine veilig en onderhouden door uw machine bij Westerink machineservice te keuren.


                                


-VCM (Veiligheids Checklist Machines) Sinds 1998 wordt er van werkgevers verwacht dat hun machinepark en materieel, ("dat aan slijtage onderhevig is en daardoor na verloop van tijd gevaar kan opleveren voor zijn gebruiker of de omgeving") periodiek wordt geïnspecteerd volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.


-Werkgevers worden door de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is.


-Maar het is u taak als werkgever om dit aan te tonen. Tijdens onderhoud, bijvoorbeeld in de winterperiode, aan u tuin en parkmachines worden de machines van top tot teen nagekeken.


-Omdat hierbij ook alle veiligheidspunten worden gecontroleerd, kunnen wij u een keuringscertificaat verstrekken waar in staat dat de machine voldoet aan de VCM- keuringseisen.


-Onderhoud en reparatie en keuringen: Alle onderhouds- en reparatie werkzaamheden en keuringen geschiedt in eigen beheer bij Westerink.


-Dankzij een technisch team van vakkundige monteurs kunnen wij snel reparaties doen. Voor onderhoud of reparaties aan uw eigen materieel bent u ook van harte welkom.


-Keuring: om veilig te kunnen werken is het belangrijk elektrisch gereedschap te laten testen.


-Westerink biedt deze mogelijkheid. Onze gecertificeerde keurmeesters NEN 3140 en VCM keuren ook op locatie, het maakt niet uit waar, wij zorgen ervoor.


Wij keuren alle bos-tuin-en park- en landbouwmachines, zoals kettingzagen, bosmaaiers, gazonmaaiers, heggenscharen, maar ook aanhangwagens, trilplaten, doorslijpers, hogedrukreinigers, tractoren, enz.


-Elektrisch gereedschap kunt u bij ons laten keuren volgens de NEN3140 wetgeving. Hierbij ontvangt u een keuringsrapport over de staat van uw machine(s).